Day

Februari 4, 2020
Ketika Tidak semua keinginan terpenuhi Sudah lumrah seorang menginginkan sesuatu yang dia cintai dan menghindar dari perkara yang dia benci. Sehingga apabila yang kita inginkan tidak kita dapatkan tentunya akan bersedih gundah dan galau. Dan begitu pula ketika perkara yang dibenci menimpa, kita pun akan larut dalam kesedihan. Kalau Bicara suka dan tidak suka, maka...
Continue Reading
كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap umatku akan diampuni, kecuali mereka para mujahirin (orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan).” (HR. Bukhori, no. 5721 dan Muslim, no. 2990) Saudaraku, termasuk bentuk terang-terangan melakukan dosa adalah jika seorang hamba pada malam harinya melakukan sesuatu, kemudian pada pagi harinya Allah telah menutupinya,...
Continue Reading
Wahai Anakku…. Untuk anakku yang ku sayangi di bumi Alloh ta’ala Segala puji ku panjatkan ke hadirat Alloh ta’ala, yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepada-Nya. Sholawat serta salam, ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad -shollallohu alaihi wasallam-, keluarga, dan para sahabatnya. Wahai anakku… surat ini datang dari ibumu, yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang,...
Continue Reading
مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.”(HR. Muslim, no. 2699) Saudaraku, jika anda mendapati seorang muslim bermaksiat secara sembunyi-sembunyi seperti, merekok secara sembunyi, bermain dan mendengarkan musik secara sembunyi atau minum khamar secara sembunyi, maka...
Continue Reading